מכרזים פומביים

שם המכרז סוג המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עבודות שיפוץ בתלמוד תורה "תורת חיים" רכסים פומבי 29 30/05/2023 13/06/2023

עבור לארכיון המכרזים