כללי


אתר פיקוד העורף
קראו עוד
פרויקט "בשבתך בביתך"
קראו עוד
מוקד קורונה
קראו עוד
המועצה למען התושבים
קראו עוד
המועצה בשיתוף עזר מציון למען התושב
קראו עוד
תושבי רכסים שומרים ומצוות "ונשמרתם" מ...
קראו עוד
ספרייה ניידת
קראו עוד
מערכת החינוך מתמודדת עם הקורונה
קראו עוד
ברכסים נזהרים מהקורונה
קראו עוד
המועצה משמחת את התושבים
קראו עוד
"לא מנפצים את שמחת הפורים"
קראו עוד
רכב שיטור קהילתי חדש!
קראו עוד
מנכ"ל למועצה!
קראו עוד
רישום תלמידים למוסדות חינוך
קראו עוד
בונים ברכסים…
קראו עוד
הצהרת נגישות
קראו עוד
בסיעתא דשמיא החלו עבודות הפיתוח בשכונת הפרסה!
קראו עוד
רשימת מכרזי מועצה
קראו עוד
ברוכים הבאים לאתר החדש של המועצה המקומית רכסים
קראו עוד
חירום וביטחון
קראו עוד